ต้นแบบโซล่าร์โฮมชนิดคริสตอลไลน์

สำหรับต้นแบบที่ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคริสตอลไลน์ เนื่องจากโซล่าร์เซลล์ชนิดนี้มีแรงดันการทำงานที่ต่ำ (ประมาณ 17 โวลท์) ซึ่งใกล้เคียงกับแรงดันของแบตเตอรี่ (10.5-14.7 โวลท์) ทำให้สามารถตัดการใช้วงจรแปลงผันกำลังงานออกไปได้โดยที่ประสิทธิภาพการใช้กำลังงานยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีข้อดีที่มีส่วนประกอบที่น้อยชิ้น ต้นทุนต่ำ ทนทาน มีความเชื่อถือได้สูงและง่ายในการดูแลบำรุงรักษา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.